Activitats Acadèmia

S’obren les inscripcions als XIV Premis Gaudí

Les pel·lícules estrenades el 2021 s’hi poden inscriure fins el 4 d’octubre

El dimecres 21 de juliol l’Acadèmia del Cinema Català anuncia l’obertura d’inscripcions per participar en la catorzena edició dels Premis Gaudí. El termini d’inscripcions romandrà obert fins al dilluns 4 d’octubre a les 14 hores i es podrà fer telemàticament a través de la plataforma d'inscripcions

Seguint la línia de treball sobre la diversitat al cinema català iniciada per una Comissió formada per l’Acadèmia del Cinema Català, Dones Visuals i el Col·lectiu Ficcial, enguany l’Acadèmia incorpora un qüestionari de diversitat a les inscripcions dels Premis Gaudí. La informació recollida respecta l’anonimat de les persones i es farà pública només de manera agrupada. La finalitat d’aquest formulari és contribuir a mesurar el grau de diversitat de les pel·lícules inscrites amb l’objectiu d’impulsar les accions necessàries, pròpies i de tercers, per tal que a mig termini tinguem un cinema més igualitari, just, divers i de més qualitat. 

Les Bases d’aquesta catorzena edició recullen que podran participar-hi aquelles produccions catalanes (llargmetratges de ficció, documentals i d’animació) estrenades a sales durant el 2021 (amb una permanència en pantalla mínima de 7 dies no consecutius), i de forma excepcional per a aquesta edició, i en línia amb l’ampliació operada per l’Ordre Ministerial CUD/807/2020, del 27 d’agost de 2020, aquelles produccions audiovisuals l’estrena comercial de les quals hagi tingut lloc entre l’1 de gener i el 31 de gener de 2021, a través de serveis de comunicació audiovisual televisiva així com serveis de comunicació electrònica que difonguin canals de televisió o de serveis de catàlegs de programes operants a Catalunya, sempre que s’ajustin a les condicions fixades a l’Article 10 del Reial Decret Llei 17/2020 del 5 de maig de 2020 i no hagin participat en cap edició anterior dels Premis Gaudí.

Als efectes dels Premis Gaudí, es considera ‘pel·lícula catalana la que compta amb un mínim del 20% de producció catalana i la que acredita la participació de talent català almenys amb sis punts, segons els criteris recollits a les Bases.

La data i el lloc de la gala d’aquesta XIV edició dels premis de l’Acadèmia es faran públics a la tardor.

Curtmetratges i pel·lícules europees

Pel que fa als curtmetratges, podran participar-hi tots els curts qualificats entre l’1 d’octubre de 2019 i el 30 de setembre de 2021 que no s'hagin presentat anteriorment als Premis Gaudí. Tots els curtmetratges inscrits seran valorats per una comissió de selecció externa designada per la Junta directiva de l'Acadèmia, que seleccionarà fins a un màxim de 15 curtmetratges per passar a ser candidats als Premis en la categoria de Millor curtmetratge.

De la mateixa manera, una comissió de selecció s'encarregarà d'escollir les sis pel·lícules europees, estrenades a Catalunya entre el 24 d’octubre de 2020 i el 22 d’octubre de 2021, que passaran a ser candidates a Millor pel·lícula europea durant la primera ronda de votacions.


Les Bases que regeixen la 14a edició dels Premis Gaudí s'han registrat a la Notaria Andújar & Roselló & Martínez de Salinas de Barcelona el dia 30 de juny de 2021.

bannerweb candidatesxiii

@academiacinecat